Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
ĐT:  +84-913571753
E-mail: b4ssvn2@gmail.com

Website: http://www.b4ss.tnus.edu.vn

Nội dung liên hệ

Tên *
Email *
Tiêu đề *
Nội dung *