Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất và ứng dụng than sinh học trong nông nghiệp tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn